Bộ GD&ĐT công bố đề tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Bộ GD&ĐT công bố đề tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Cụ thể đề thi tham khảo các bài thi như sau:

1. Bài thi Toán học (bấm vào đường link dưới đây)  

https://drive.google.com/file/d/1SV4R_9h1GYomkx99dZzAeoIXcRk78V06/view?usp=share_link

2. Bài thi Ngữ văn(bấm vào đường link dưới đây)

https://drive.google.com/file/d/1N30u4WU6Hg2gDcLfANt1yHiZzV-ejlUg/view?usp=share_link

3. Bài thi Khoa học tự nhiên:

- Môn thi thành phần Vật lý (bấm vào đường link dưới đây) 

https://drive.google.com/file/d/1xxMeJrL6zOgYU1pLS3DoeS7mZC00NwSQ/view?usp=share_link     

- Môn thi thành phần Hóa học (bấm vào đường link dưới đây) 

https://drive.google.com/file/d/13v70DJhe6ZbLtw1hvCkmumO9pOGfd6tC/view?usp=share_link    

- Môn thi thành phần Sinh học (bấm vào đường link dưới đây)

https://drive.google.com/file/d/1TBBaMUvQ1fqSIGyj5r2mJQ_l_kffpndJ/view?usp=share_link 

4. Bài thi Khoa học xã hội:

- Môn thi thành phần Lịch sử (bấm vào đường link dưới đây) 

https://drive.google.com/file/d/1ieesO0JeWQAfFODB9czKDtIgylX422Ad/view?usp=share_link     

- Môn thi thành phần Địa lý (bấm vào đường link dưới đây) 

https://drive.google.com/file/d/1O4yffnKLuGaSk-5O8fkHQJDXQMizjiou/view?usp=share_link 

- Môn thi thành phần Giáo dục công dân (bấm vào đường link dưới đây)  

https://drive.google.com/file/d/14zdCh-DH6UzASPwfF79o_viSLeqpqeNw/view?usp=share_link

5. Bài thi Ngoại ngữ

- Môn thi thành phần Tiếng Anh(bấm vào đường link dưới đây) 

https://drive.google.com/file/d/1Q6FelSzurvafUYTYy-v5TfKDzAU7I224/view?usp=share_link   

- Môn thi thành phần Tiếng Đức (bấm vào đường link dưới đây) 

https://drive.google.com/file/d/1jdoqCXT6mNmxe8Zw1jnTZYAhLpcxBuva/view?usp=share_link 

- Môn thi thành phần Tiếng Nga (bấm vào đường link dưới đây)  

https://drive.google.com/file/d/1vFSJsj0pNAcx6eNZAnBAGeFNsnAXuymZ/view?usp=share_link

- Môn thi thành phần Tiếng Nhật (bấm vào đường link dưới đây)  

https://drive.google.com/file/d/1uoiNktWlkiemx-KFAOAgCtmmO6T-o75o/view?usp=share_link

- Môn thi thành phần Tiếng Pháp (bấm vào đường link dưới đây)  

https://drive.google.com/file/d/11tfo1cxvDZDBqd-9q4bqtHfFGaS6cIf0/view?usp=share_link

- Môn thi thành phần Tiếng Trung (bấm vào đường link dưới đây)  

https://drive.google.com/file/d/19iynw1plOoccjBXSaRGT3LbhWMXOVQD_/view?usp=share_link

- Môn thi thành phần Tiếng Hàn (bấm vào đường link dưới đây)   

https://drive.google.com/file/d/1rntXBRXDvTHHu5ACl4iUaXQurejb-YLK/view?usp=share_link

Để chuẩn bị tổ chức tốt Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, Bộ GD&ĐT đã dự thảo nội dung sửa đổi, bổ sung quy chế thi hiện hành theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả chỉ đạo tổ chức thi và đang xin ý kiến các chuyên gia và dư luận xã hội.